Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 14 Οκτωβρίου 2021

Η ιστοσελίδα tv-ondemand.gr είναι ένα ενημερωτικό μέσο που δημιούργησε και λειτουργεί η κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία HSP PC, η οποία θα καλείται στην παρούσα χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της είναι η info@tv-ondemand.gr, και η γραμμή εξυπηρέτησης: 18350. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και των ατόμων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία λαμβάνουμε μέσω της υποβολής φορμών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πως συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπό μας και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές χειρισμού πληροφοριάς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την ενότητα με τίτλο “Οι επιλογές σας” κατωτέρω για να κατανοήσετε τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με άλλα μέσα, τα οποία συνδυάζονται με στοιχεία που συλλέγονται μέσω του tv-ondemand.gr.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες: (1) πληροφορίες που υποβάλονται εθελοντικά σε εμάς (“Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη”), (2) τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα tv-ondemand.gr (περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα “Συλλογή Παθητικών Δεδομένων”) και (4) πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας tv-ondemand.gr, ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας μια ερώτηση. Ενδέχεται να τηρήσουμε το απεσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και δεν μοιράζονται με τρίτους, για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους, εκτός αν άλλως επιτάσσεται από το νόμο.

Συλλογή δεδομένων με παθητικό τρόπο: Όπως οι περισσότερες δικτυακές υπηρεσίες, λαμβάνουμε αυτόματα και καταγράφουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον ιστοτόπο tv-ondemand.gr στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των clear GIFs ή Pixels (γνωστών και ως “web beacons”) και των “cookies”, για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών. Χρησιμοποιούμε τόσο cookies συνεδρίας (session) όσο και μόνιμα (persistent) cookies. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με αυτές τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP, πληροφορίες από cookies, κάποιο αναγνωριστικό συσκευής ή χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το περιεχόμενο και τις σελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε στο δικτυακό τόπο tv-ondemand.gr, τη συχνότητα και διάρκεια των επισκέψεών σας στον εν λόγω ιστότοπο και το “URL παραπομπής” (δηλαδή τη σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα tv-ondemand.gr). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies στον δικτυακό τόπο tv-ondemand.gr για την αποθήκευση στοιχείων συνεδρίας στον σκληρό σας δίσκο. Αν συνδυάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται με παθητικά μέσα με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με παθητικά μέσα σε συγκεντρωτικές καταστάσεις με χαρακτήρα ανωνυμοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο λειτουργίας τους, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies που ακολουθεί.

2. Χρήση συλλεγμένων δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την Ιστοσελίδα tv-ondemand.gr, β) για την αποτροπή καταχρηστικής και δόλιας χρήσης του ιστοτόπου της tv-ondemand.gr, γ) για την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου στο δικτυακό τόπο tv-ondemand.gr, δ) όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την αποστολή ενημερώσεων προς εσάς, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ε) για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για λοιπούς σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, και στ) για έτερους διαχειριστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβλήθηκε μέσω του ιστοτόπου tv-ondemand.gr, όπως ορίζεται στην ενότητα “Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ”.

Στην ιστοσελίδα tv-ondemand.gr, ενδέχεται να επεξεργαστούμε συλλεχθέντα δεδομένα με παθητικό τρόπο προκειμένου: (α) να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη συνεδρία σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, και (β) να παρακολουθούμε τις συνολικές μετρήσεις χρήσης του ιστότοπου, όπως το συνολικό αριθμό επισκεπτών και σελίδων που έχουν προβληθεί.

3. Διάθεση συλλεγμένων πληροφοριών

Δεν πωλούμε ούτε διαθέτουμε με άλλο τρόπο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απευθείας μέσω του ιστοτόπου tv-ondemand.gr. Ωστόσο να λάβετε σας παρακαλούμε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία επιλέγετε οικειοθελώς να προβάλετε σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου tv-ondemand.gr διατίθεται δημοσίως, και μπορεί να συλλεχθεί και να επεξεργασθεί από εμάς ή από άλλους χωρίς περιορισμούς. Διαθέτουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριζόμενων ως προσωπικά, ως εξής:
Πάροχοι Υπηρεσιών tv-ondemand.gr
Ενδέχεται να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για την εκτέλεση εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. συντήρηση, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, μετάδοση μέσω email, CRM, υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνες ή φιλοξενία δεδομένων). Απαιτούμε τα εν λόγω συμβαλλόμενα τρίτα μέρη να συμφωνούν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς να εκτελείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών, και στο μέτρο που επιβάλλεται από την αρχή της αναλογικότητας.
Νομικές Υποχρεώσεις
Ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται κάτι τέτοιο κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής εντολής ή με έτερης υποχρέωσης που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα α) σε περιπτώσεις όπου καλόπιστα θεωρήσουμε ότι είναι πρόσφορο ή αναγκαίο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αστικής, διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεων, β) όταν επιβάλλεται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή την ασφάλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή του ευρύτερου κοινού, γ) αν απαιτείται για να προστατεύσουμε το προσωπικό και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνομες ενέργειες, δ) για τη διερεύνηση και υπεράσπιση του οργανισμού από ισχυρισμούς τρίτων και ε) για τη συνδρομή διοικητικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Συγκεντρωτικά δεδομένα και δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως προσωπικά
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές καταστάσεις που δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες ή τον τύπο, προκειμένου να επιδείξουμε τη χρήση του δικατυακού τόπου, να προσδιορίσουμε τις τάσεις της βιομηχανίας και των διαφημίσεων καθώς και για γενικότερους σκοπούς δημοσιότητας.

4. Οι επιλογές σας

Αποτελει μέλημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Προς το σκοπό αυτο συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από το tv-ondemand.gr τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ
Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το δικαίωμα σας αυτό ισχύει:
Α) εφόσον τα παρείχατε οι ίδιοι
Β)είτε δίνοντας τη συγκατάθεση σας
Γ)είτε για την σύναψη σύμβασης μαζί μας και
Δ)υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Θα τα παραλάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δηλαδή σε έναν τύπο ηλεκτρονικού αρχείου ευρέως χρησιμοποιούμενο και εύκολα αναγνώσιμο από τα κοινά λογισμικά), καθώς και να τα διαβιβάζετε ή να ζητάτε την διαβίβαση τους από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται. Δεν μπορούν να διαγραφούν προσωπικά δεδομένα που οφείλουμε να διατηρούμε εξαιτίας νομικών υποχρεώσεων, όπως είναι πχ η τήρηση φορολογικών αρχείων, όπου έχουν εκδοθεί επώνυμα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια), πριν περάσει το χρονικό διάστημα που επιβάλλει ο νόμος (δεκαετία).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ
Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό το δικαίωμα σας ισχύει εφόσον ο λόγος της επεξεργασίας τους εκ μέρους μας είναι το νόμιμο συμφέρον μας και εσείς έχετε αντίρρηση που οφείλεται σε οποιαδήποτε ιδιαίτερη κατάσταση σας (για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή κοινωνικούς λόγους).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αν αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Σε περίπτωση άσκησης του παραπάνω δικαιώματος τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Αυτό θα ισχύει εφόσον αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και μέχρι να το επαληθεύσουμε, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται είναι παράνομη, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια, ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία. Η Αρχή θα σας ζητήσει να έρθετε πρώτα σε επαφή μαζί μας για να υποβάλλετε οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα σας. Μπορείτε να το κάνετε απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@tv-ondemand.gr. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματος σας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας στην Αρχή (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210- 6475600, www.dpa.gr, email: complaints@dpa.gr).

Τρόπος άσκησης των άνω δικαιωμάτων:
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tv-ondemand.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας:
Υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα για την ιστοσελίδα αυτή είναι o Αλέξανδρος Κολιοθωμάς (τηλ: 6941587952, email: alexandros.koliothomas@avklegal.com).

5. Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, μεταξύ άλλων μέσω του info@tv-ondemand.gr, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, ενημερώσεις σχετικά με την ιστοσελίδα tv-ondemand.gr και, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μέσω ενημερώσεων κοινωνικών μέσων, μέσω email και ταχυδρομείου. Αν παύσετε να επιθυμείτε τη λήψη newsletter, μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας, ακολουθώντας τα βήματα που προδιαγράφονται στα συγκεκριμένα μηνύματα. Επίσης, μπορείτε να μας ενημερώσετε αναφορικά με τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη newsletters και μηνυμάτων ταχυδρομικής αλληλογραφίας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των τρόπων που διατίθενται στην ενότητα “Επικοινωνία” του δικτυακού τόπου.

6. Κοινωνικά δίκτυα

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω των Social Media σελίδων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν τηρεί άμεση σχέση με τους τελικούς χρήστες του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και επίσης δεν αποφασίζει πως το τελευταίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα του τελικού χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο που της επιτρέπεται από την κάθε πλατφόρμα Social Media. Η αλληλεπίδραση του τελικού χρήστη με αυτές τις πλατφόρμες διέπεται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει. Αν είστε χρήστης ενός από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει επίσημη σελίδα και θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τυχόν δεδομένα που έχουν συλλεγεί σχετικά με εσάς σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το οικείο κοινωνικό δίκτυο.

7. Διεθνείς χρήστες

Ο δικτυακός τόπος tv-ondemand.gr φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και αλλού για να επεξεργαστούμε δεδομένα. Εάν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα tv-ondemand.gr εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες δικαιοδοσίες όπου βρίσκονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες αυτών. Ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό να μην έχουν σε ισχύ αντίστοιχους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως εξηγείται σε αυτήν την ενότητα.
Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη
Όπως περιγράφεται στην ενότητα “Διάθεση συλλεγμένων πληροφοριών” ανωτέρω, ενδέχεται να μεταφερθούν προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. σε τρίτους. Απαιτούμε συμβατικά από τρίτους στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να παρέχουν κατ’ ελάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική.
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε, κατόπιν νόμιμης όχλησης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις δημόσιες αρχές για σκοπούς εφαρμογής του νόμου ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Επικοινωνία, καταγγελίες και επίλυση διαφορών
Φυσικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν απορίες αναφορικά με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα δύνανται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο info@tv-ondemand.gr. Θα εργαστούμε για την άμεση επίλυση τυχόν προβλήματος και θα αποκριθούμε όχι αργότερα από 45 ημέρες από την παραλαβή.

8. Ασφάλεια

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου tv-ondemand.gr. Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών που τελούν υπό τον έλεγχό μας, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης όσο και τη στιγμή λήψης. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την χρήση τείχους προστασίας (firewall) και κρυπτογράφησης κατά την ανταλλαγή δεδομένων με το δικτυακό τόπο. Παρόλο που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ασφάλεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 100% ασφαλής και ως εκ τούτου αδυνατούμε να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει απαλλαγμένη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή μεταβολή. Περαιτέρω, ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των συστημάτων μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας μας θα εμποδίσουν “hackers” ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να προσπελάσουν παράνομα ή να αποκτήσουν αυτά τα δεδομένα.
Αν υποπέσει στην αντίληψή μας μια παραβίαση ασφαλείας που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερώσουμε αμελλητί, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά βήματα. Με την χρήση της ιστοσελίδας tv-ondemand.gr ή με την αποστολή προσωπικών δεδομένων προς εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας και απορρήτου που άπτονται της χρήσης του ιστοτόπου tv-ondemand.gr. Αν επέλθει κάποια παραβίαση συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα μας ή αλλού στην ιστοσελίδα tv-ondemand.gr καθώς και να σας αποστείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε.

9. Analytics

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας tv-ondemand.gr από τους επισκέπτες μας. Τα Google Analytics μας παρέχουν συγκεντρωτικά δεδομένα προς υποβοήθηση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η Google, ως τρίτο μέρος, ελέγχει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Google Analytics και θα πρέπει να ελέγξετε τις δικές της πρακτικές απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα tv-ondemand.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναφορικά με την πολιτική απορρήτου της Google για τα Google Analytics στη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

10. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι αναρτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο (embedded) περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κλπ.), που προβάλλεται με την χρήση iframe ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης μετέβαινε απευθείας στον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον μηχανισμούς παρακολούθησης και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

11. Διαφημιστικά Δίκτυα Τρίτων Μερών

Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικά δίκτυα για να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων και να αξιολογήσουμε την επιτυχία της εκάστοτε καμπάνιας μας. Τα διαφημιστικά δίκτυα είναι τρίτα μέρη που προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις επισκέψεις σας τόσο στο δικό μας όσο και σε άλλους ιστότοπους. Τούτο επιτρέπει την κατάλληλη στόχευση των διαφημίσεων, προβάλλοντας ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες που αναμένεται να σας ενδιαφέρουν. Οι πάροχοι δικτύων διαφημίσεων, οι διαφημιζόμενοι, ή / και οι υπηρεσίες μέτρησης επισκεψιμότητας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, JavaScript, web beacons (συμπεριλαμβανομένων clear GIFs), Flash LSOs και άλλες τεχνολογίες για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους και να προσαρμόσουν το διαφημιστικό περιεχόμενο για εσάς. Αυτά τα cookies τρίτων μερών και οι συναφείς τεχνολογίες διέπονται από την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους και όχι από την παρούσα. Μπορούμε να παρέχουμε στα διαφημιστικά δίκτυα δεδομένα σχετικά με την χρήση των ιστότοπων μας, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε να αιτηθείτε την εξαίρεση από πολλά δίκτυα διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε Network Advertising Initiative (“NAI”) και Digital Advertising Alliance (“DAA”). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω οργανισμούς και τις συναφείς επιλογές σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εξαίρεσής σας από προβολή διαφημίσεων που τελούν υπό τη διαχείριση μελών NAI και DAA, επισκεφτείτε τους αντίστοιχους ιστότοπους: optout.networkadvertising.org (NAI) και www.aboutads.info/choices (DAA).

Η εξαίρεση από ένα ή περισσότερα μέλη των Network Advertising Initiative (“NAI”) ή / και Digital Advertising Alliance (“DAA”) σημαίνει μόνο ότι τα μέλη αυτά δεν θα παρέχουν πλέον στοχευμένο περιεχόμενο ή διαφημίσεις σε εσάς. Δε συνεπάγεται πλήρη παύση προβολής στοχευμένου περιεχομένου ή διαφημίσεων στον ιστότοπό μας ή σε άλλους ιστότοπους. Ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, για παράδειγμα με βάση τον συγκεκριμένο ιστότοπο που έχετε επισκεφθεί. Επιπρόσθετα, εάν τα προγράμματα περιήγησής σας έχουν ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτουν τα cookies κατά την επίσκεψη των ανωτέρω σελίδων εξαίρεσης ή στη συνέχεια διαγράψετε τα συγκεκριμένα cookies, ή χρησιμοποιήσετε διαφορετικό υπολογιστή ή αλλάξετε προγράμματα περιήγησης ιστού, η εξαίρεσή σας από NAI ή DAA ενδέχεται να μην είναι πλέον αποτελεσματική. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες NAI και DAA, που είναι προσβάσιμες από τους παραπάνω συνδέσμους.

12. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην πάνω μέρος της πολιτικής απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση που θα καθιστούσε σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστική αυτήν την πολιτική απορρήτου, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν πριν από την ενημέρωση, θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

13. Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@tv-ondemand.gr.